Glöm inte att ladda ner och skriv ut hälsodeklarationen!
Ta sedan med den till din bokade tid - Hälsodeklarationen

Efter tre laserbehandlingar


Medicinsk laserbehandling


Vad behandlas med medicinsk laserbehandling ?
Dubbelblinda studier visar positiva resultat på bland annat; ledvärk, nack- och ryggvärk, senproblem, knäartros, reumatism och muskelvärk, akuta skador och efter operation. 

Hur går behandling till?
Man lyser med laserljus, på den del av kroppen där problemet sitter. Det finns 2 varianter på laser, röd eller grön. Läs mer om medicinsk laserbehandling eller boka tid för behandling.

Pris:
30 min 500 kronor
60 min 850 kronor


Lotorpsmetoden - andningsterapi


Vad behandlas?
Lotorpsmetoden är en mycket effektiv metod för att behandla andningsproblem; hosta, doftallergi, parfymallergi, astmaliknande åkommor där astma inte konstaterats m.m.

Hur går behandlingen till?
Lotorpsmetoden bygger på behandling av andningsmuskulaturen och hemövningar som syftar till att lära patienten att andas på rätt sätt. Framförallt poängteras utandningens vikt. Läs mer om lotorpsmetoden

Pris:
850 kr / behandling ca 60 min

Lotorpsmetoden - andningsterapi
Kinesiologisk tejpning

Kinesiologisk tejpning


Vad behandlas?
Blodcirkulationen förbättras i det skadade området och slaggprodukter försvinner effektivt bort då lymf-flödet ökar.

Hur går behandling till?
Tejpen lyfter mikroskopiskt huden varvid tryck och irritation tas bort från nerv-ändar och smärt-receptorer och smärtan lindras. Trycket lättas gradvis i lymf-systemet och flödet förbättras, vilket stärker och påskyndar kroppens egen läkningsförmåga.

Pris:
Beroende på problem


Kinesiologi


Vad behandlas?
Kinesiologi (”rörelselära”) är en metod att kommunicera med en annan persons nervsystem genom att testa spänningen i musklerna.

Hur går behandling till?
Kinesiologen använder sig av s.k. manuell muskeltestning för att hitta obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen. Terapeuten gör därefter olika behandlingar av nerv- och energisystemet, för att slutligen testa musklerna igen och bekräfta att det skett en förändring. Läs mer om Kinesiologi

Pris:
850 kr för 60 min behandling

Kinesiologi